Przedszkole W Brześciu


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Brześciu

Adres Przedszkole W Brześciu

75a
Miejscowość Brzeście
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Brześciu

413572824
Regon 26063424600000
Organ prowadzący Ekorozwój Ponidzia

Przedszkole W Brześciu znajduje się w miejscowości Brzeście pod adresem 75a. Nr tel. do przedszkola to 413572824. Numer faksu: 413572824. Przedszkole działa na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 26063424600000. Jednostka rejestracyjna dla Przedszkole W Brześciu to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 21, z czego 11 stanowiły uczennice, a 10 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 1 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,2. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzeście: 2
  • w gminie Pińczów: 16
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa