Samorządowe Przedszkole W ćmielowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Ćmielowie

Adres Samorządowe Przedszkole W Ćmielowie

Długa 164A
Miejscowość Ćmielów
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Ćmielowie

158612015
Regon 26001626400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W ćmielowie znajduje się w miejscowości Ćmielów pod adresem Długa 164A. Numer tel. do przedszkola to 158612015. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkolecmielow.cba.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 26001626400000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 132, z czego 66 to dziewczynki, a 66 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,75. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ćmielów: 3
  • w gminie Ćmielów: 6
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa