Gimnazjum W ćmielowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Ćmielowie

Adres Gimnazjum W Ćmielowie

Ostrowiecka 25
Miejscowość Ćmielów
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Ćmielowie

158612050
Regon 29108794600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W ćmielowie mieści się w miejscowości Ćmielów pod adresem Ostrowiecka 25. Nr tel. do gimnazjum to 158612050. Numer faksu: 158612050. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gimcmielow.edupage.org.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 29108794600000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 132, z czego 67 stanowiły uczennice, a 65 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,2. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ćmielów: 3
  • w gminie Ćmielów: 6
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.42-2.23-0.14
2006-0.06-1.262.65
20071.42-1.291.84
2008-0.67-1.780.22
2009-2.19-1.08-1.18
2010-4.7-2.22-1.57
20111.79-2.462.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.81-2.95-3.31
2006-2.3-2.24-0.51
2007-4.05-2.19-1.23
2008-5.27-3.02-3.19
2009-3.23-2.16-1.53
2010-1.99-1.760.67
2011-1.56-1.72-0.59

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa