Przedszkole Publiczne W Opatowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Opatowie

Adres Przedszkole Publiczne W Opatowie

Partyzantów 13A
Miejscowość Opatów
Kod pocztowy 27-500
Gmina Opatów
Powiat opatowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 83000680400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Opatowie znajduje się w miejscowości Opatów pod adresem Partyzantów 13A. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Opatów, powiat opatowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 83000680400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 123, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat opatowski ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 566 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (80,86 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Opatów: 1
  • w gminie Opatów: 3
  • powiat opatowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa