Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie

Szkolna 16
Miejscowość Przyborów
Kod pocztowy 67-100
Gmina Nowa Sól
Powiat nowosolski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie

683881692
Regon 97045905500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie znajduje się w miejscowości Przyborów pod adresem Szkolna 16. Numer tel. do szkoły to 683881692. Numer faksu: 683881692. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Nowa Sól, powiat nowosolski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.psp-przyborow.fizyk.net.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 97045905500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Przyborowie rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 120, z czego 60 stanowiły uczennice, a 60 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat nowosolski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 5232 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (209,28 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Przyborów: 1
  • w gminie Nowa Sól: 3
  • powiat nowosolski: 35
  • województwo lubuskie: 440

Mapa