Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron gen. Franciszek Kamiński Komendant Główny BCh

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Wojciechowice 40
Miejscowość Wojciechowice
Kod pocztowy 27-532
Gmina Wojciechowice
Powiat opatowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

158614008
Regon 26053104900021
Organ prowadzący Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowi

Publiczna Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Wojciechowice pod adresem Wojciechowice 40. Telefon do szkoły podstawowej to 158614008. Numer fax: 158614008. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Wojciechowice, powiat opatowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 26053104900021. Instytucja rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 79, z czego 41 stanowiły uczennice, a 38 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 0,4. Powiat opatowski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 3469 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (105,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wojciechowice: 1
  • w gminie Wojciechowice: 4
  • powiat opatowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa