Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej

200A
Miejscowość Brzóstowa
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej

158616024
Regon 00117750000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej mieści się w miejscowości Brzóstowa pod adresem 200A. Telefon do szkoły to 158616024. Numer faksu: 158616024. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.pspbrzostowa.republika.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00117750000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Brzóstowej naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 132, z czego 66 to dziewczynki, a 66 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzóstowa: 2
  • w gminie Ćmielów: 6
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa