Gimnazjum W Brzóstowej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Brzóstowej

Adres Gimnazjum W Brzóstowej

Brzóstowa 200A
Miejscowość Brzóstowa
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Brzóstowej

158616024
Regon 29108839000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Brzóstowej znajduje się w miejscowości Brzóstowa pod adresem Brzóstowa 200A. Numer telefonu do szkoły to 158616024. Numer faksu: 158616024. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjumwbrzostowa.republika.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 29108839000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 85, z czego 39 to uczennice, a 46 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,25. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzóstowa: 2
  • w gminie Ćmielów: 6
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.12-2.23-0.14
20065.35-1.262.65
20072.25-1.291.84
20081.12-1.780.22
2009-0.19-1.08-1.18
20101.55-2.22-1.57
20113.92-2.462.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.19-2.95-3.31
20061.28-2.24-0.51
20071.57-2.19-1.23
2008-1.1-3.02-3.19
20090.16-2.16-1.53
20103.33-1.760.67
20110.36-1.72-0.59

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa