Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W ćmielowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W Ćmielowie

Patron Jan Nalazek

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W Ćmielowie

Długa 164
Miejscowość Ćmielów
Kod pocztowy 27-440
Gmina Ćmielów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W Ćmielowie

158616020
Strona
Regon 00026153900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W ćmielowie mieści się w miejscowości Ćmielów pod adresem Długa 164. Telefon do szkoły podstawowej to 158616020. Numer faksu: 158616020. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Ćmielów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp1cmielow.internetdsl.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00026153900000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Nalazka W ćmielowie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 248, z czego 133 stanowiły dziewczynki, a 115 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,71. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ćmielów: 3
  • w gminie Ćmielów: 6
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa