Samorządowe Przedszkole W Chlewiskach


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Chlewiskach

Adres Samorządowe Przedszkole W Chlewiskach

Szkolna 15
Miejscowość Chlewiska
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Chlewiskach

486287276
Regon 67082492000000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Chlewiskach mieści się w miejscowości Chlewiska pod adresem Szkolna 15. Numer telefonu do przedszkola to 486287276. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 67082492000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 61, z czego 36 to dziewczynki, a 25 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 346 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (49,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chlewiska: 3
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa