Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Wandowie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Wandowie

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Wandowie

75
Miejscowość Wandów
Kod pocztowy 21-426
Gmina Wola Mysłowska
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Wandowie

257550167
Regon 00113496100010
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Wandowie mieści się w miejscowości Wandów pod adresem 75. Numer tel. do przedszkola to 257550167. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wola Mysłowska, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113496100010.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 20, z czego 7 stanowiły uczennice, a 13 stanowili chłopcy. Powiat łukowski ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 2153 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (61,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wandów: 1
  • w gminie Wola Mysłowska: 5
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa