Publiczne Gimnazjum W Chlewiskach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Chlewiskach

Patron im. Jana Pawła II

Adres Publiczne Gimnazjum W Chlewiskach

Szkolna 15
Miejscowość Chlewiska
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Chlewiskach

486287276
Strona
Regon 67194916700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Chlewiskach mieści się w miejscowości Chlewiska pod adresem Szkolna 15. Numer telefonu do gimnazjum to 486287276. Faks: 486287276. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.pg-chlewiska.idl.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 67194916700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 203, z czego 93 to dziewczynki, a 110 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,6. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1387 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół gimnazjalnych (198,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Chlewiska: 3
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.39-4.12-0.39
20060.93-2.440.93
2007-5.36-5.42-5.36
2008-8.45-6.89-8.45
2009-6.74-3.65-6.74
2010-9.11-4.38-9.11
2011-7.3-5.51-7.3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.44-6.13-3.44
20060.37-5.270.37
2007-0.15-5.7-0.15
2008-10.03-5.67-10.03
2009-7.76-4.47-7.76
2010-13.71-7-13.71
2011-7.13-2.58-7.13

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa