Przedszkole Samorządowe W Rzucowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Rzucowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Rzucowie

Szkolna 33
Miejscowość Rzuców
Kod pocztowy 26-422
Gmina Borkowice
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Rzucowie

486737915
Regon 67091504800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Rzucowie znajduje się w miejscowości Rzuców pod adresem Szkolna 33. Telefon do przedszkola to 486737915. Fax: 486737846. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Borkowice, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67091504800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 19, z czego 8 to uczennice, a 11 to uczniowie. Powiat przysuski ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 458 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (57,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa