Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Rzucowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Rzucowie

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Rzucowie

Szkolna 33
Miejscowość Rzuców
Kod pocztowy 26-422
Gmina Borkowice
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Rzucowie

486737915
Regon 67196118000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Rzucowie znajduje się w miejscowości Rzuców pod adresem Szkolna 33. Numer telefonu do szkoły to 486737915. Fax: 486737846. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Borkowice, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 67196118000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 70, z czego 31 stanowiły gimnazjalistki, a 39 stanowili uczniowie. Powiat przysuski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1724 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (95,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.55-6.16-8.52
20062.21-3.61-5.44
2007-6-5.2-9.12
20080.38-4.62-6.24
2009-5.22-5.31-7.96
2010-2.48-3.98-6.61
2011-4.03-6.15-8.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.18-7.39-12.48
2006-4.43-7.08-13.83
2007-4.97-5.2-7.76
2008-1.01-6.32-6.07
2009-7.36-6-11.97
2010-11.56-8.38-14.62
2011-6.88-5.3-9.05

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa