Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach

Patron im.kpt GL J.Rogulskiego " Wilka"

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach

Skłoby 1
Miejscowość Skłoby
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach

486291919
Regon 00119446600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach mieści się w miejscowości Skłoby pod adresem Skłoby 1. Numer telefonu do szkoły to 486291919. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00119446600000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Skłobach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 42, z czego 23 stanowiły dziewczynki, a 19 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,43. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skłoby: 1
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa