Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Jan III Sobieski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi

Wschodnia 19
Miejscowość Szydłowiec
Kod pocztowy 26-500
Gmina Szydłowiec
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi

486171007
Strona
Regon 00083723500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Szydłowiec pod adresem Wschodnia 19. Numer tel. do szkoły podstawowej to 486171007. Faks: 486171007. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Szydłowiec, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem www.pspjedynka.republika.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00083723500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 570, z czego 263 to dziewczynki, a 307 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 59 nauczycieli, z czego 51 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,38. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szydłowiec: 4
  • w gminie Szydłowiec: 6
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa