Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Adres Przedszkole Samorządowe

23
Miejscowość Ninków
Kod pocztowy 26-422
Gmina Borkowice
Powiat przysuski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

486737803
Regon 14621431100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Ninków pod adresem - 23. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 486737803. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Borkowice, powiat przysuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 14621431100000.

Przedszkole Samorządowe rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 32, z czego 19 to dziewczynki, a 13 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 3 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat przysuski ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3022 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (111,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ninków: 1
  • w gminie Borkowice: 2
  • powiat przysuski: 27
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa