Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie

Patron Maria Konopnicka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie

Pawłów 230
Miejscowość Pawłów
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie

486176660
Regon 00119452600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie znajduje się w miejscowości Pawłów pod adresem Pawłów 230. Telefon do szkoły to 486176660. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00119452600000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Pawłowie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 48, z czego 22 to uczennice, a 26 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pawłów: 1
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa