Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce

Cukrówka 57
Miejscowość Cukrówka
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce

486292081
Regon 00119451000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce znajduje się w miejscowości Cukrówka pod adresem Cukrówka 57. Telefon do szkoły podstawowej to 486292081. Szkoła podstawowa działa na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119451000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Cukrówce naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 56, z czego 21 stanowiły dziewczynki, a 35 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,4. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Cukrówka: 1
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa