Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W łazach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W Łazach

Patron Straż Graniczna

Adres Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W Łazach

Łazy 53
Miejscowość Łazy
Kod pocztowy 37-550
Gmina Radymno
Powiat jarosławski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W Łazach

166283374
Regon 00120713400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W łazach mieści się w miejscowości Łazy pod adresem Łazy 53. Numer tel. do szkoły to 166283374. Placówka szkolna mieści się na terytorium gminy Radymno, powiat jarosławski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00120713400000.

Szkoła Podstawowa W Zespole Szkół W łazach naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 76, z czego 40 stanowiły dziewczynki, a 36 to uczniowie. Powiat jarosławski ma zarejestrowane 69 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8126 uczniów w powiecie przypada 69 innych szkół podstawowych (117,77 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Mapa