Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach

Patron mjr Henryk Dobrzański "Hubal"

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach

Szkolna 6
Miejscowość Chlewiska
Kod pocztowy 26-510
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach

486287028
Regon 00058370500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach mieści się w miejscowości Chlewiska pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 486287028. Faks: 486287028. Placówka szkolna działa na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00058370500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Chlewiskach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 112, z czego 58 stanowiły uczennice, a 54 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,17. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chlewiska: 3
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa