Publiczne Gimnazjum W Graczach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Graczach

Patron Polskich Noblistów

Adres Publiczne Gimnazjum W Graczach

Niemodlińska 21
Miejscowość Gracze
Kod pocztowy 49-156
Gmina Niemodlin
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Graczach

774609823
Regon 53155678100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Graczach znajduje się w miejscowości Gracze pod adresem Niemodlińska 21. Numer tel. do gimnazjum to 774609823. Nr faksu: 774609823. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Niemodlin, powiat opolski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53155678100000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 124, z czego 58 stanowiły uczennice, a 66 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,9. Powiat opolski ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 3369 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (134,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gracze: 3
  • w gminie Niemodlin: 8
  • powiat opolski: 97
  • województwo opolskie: 561

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.54-1.12.9
20061.75-0.390.89
20071.270.54.83
20081.41.435.13
20090.90.67-1.3
2010-0.052.14-0.1
20111.840.88-0.17
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.780.222.33
2006-4.061.590.68
2007-3.31.011.46
20081.681.855.48
2009-1.331.5-0.52
20101.811.611.21
20110.131.17-0.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa