Publiczne Przedszkole W Krzyżowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Krzyżowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Krzyżowicach

72
Miejscowość Krzyżowice
Kod pocztowy 49-332
Gmina Olszanka
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Krzyżowicach

774129128
Regon 53140294800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Krzyżowicach znajduje się w miejscowości Krzyżowice pod adresem 72. Numer telefonu do przedszkola to 774129128. Numer faksu: 774129602. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Olszanka, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53140294800000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 24, z czego 10 to uczennice, a 14 stanowili uczniowie. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Mapa