Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach

Adres Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach

Tysiąclecia 12
Miejscowość Ciężkowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach

146510925
Regon 85174363000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Ciężkowicach mieści się w miejscowości Ciężkowice pod adresem Tysiąclecia 12. Nr tel. do gimnazjum to 146510925. Fax: 146510925. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można znaleźć pod adresem www.pgc.strefa.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 85174363000000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 194, z czego 84 to gimnazjalistki, a 110 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 22 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,4. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ciężkowice: 3
  • w gminie Ciężkowice: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.1-1.66-2.44
2006-4.96-2.2-4.18
2007-1.29-1.25-2.7
20081.86-0.67-1.97
20091.22-1.69-3.41
20101.01-0.76-4.03
2011-3.52-0.32-3.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.93-1.4-3.14
2006-5.53-2.55-6.09
2007-1.4-1.43-2.11
20080.7-2.07-2.4
2009-2.59-2.51-3.27
2010-0.58-1.93-2.88
2011-0.29-1.06-0.79

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa