Gimnazjum W Brzanie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Brzanie

Adres Gimnazjum W Brzanie

10
Miejscowość Brzana
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Brzanie

183514048
Strona
Regon 49197422700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Brzanie mieści się w miejscowości Brzana pod adresem 10. Numer telefonu do szkoły to 183514048. Fax: 183514048. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem gim.brzana.bobowa.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49197422700000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 73, z czego 32 stanowiły uczennice, a 41 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,5. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych gimnazjów (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzana: 2
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.14-1.88-4.94
2006-13.31-0.13-7.76
2007-10.95-2.36-6.51
2008-9.62-1.88-7.4
2009-6.03-0.98-4.7
2010-4.480.05-4.38
20111.2-0.62-2.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.04-1.5-0.63
2006-11.11-3.02-6.36
2007-11.48-2.74-5.87
2008-8.51-1.73-6.22
2009-4.23-3.11-5.26
2010-1.79-0.58-2.61
20110.47-0.47-2.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa