Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Adres Technikum Uzupełniające

Łuczkiewiczów 12
Miejscowość Ciężkowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

146511080
Strona
Regon 85272523200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Ciężkowice pod adresem Łuczkiewiczów 12. Telefon do technikum to 146511080. Fax: 146511080. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na obszarze gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsoiz.ciezkowice.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 85272523200000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 26, z czego 16 to uczennice, a 10 stanowili kursanci. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych techników (174,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Mapa