Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach

Patron Stefania Sempołowska

Adres Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach

Tysiąclecia 12
Miejscowość Ciężkowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach

146510040
Regon 00026542500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach znajduje się w miejscowości Ciężkowice pod adresem Tysiąclecia 12. Nr tel. do szkoły podstawowej to 146510040. Nr faksu: 146511072. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00026542500000.

Szkoła Podstawowa Im.stefanii Sempołowskiej W Ciężkowicach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 233, z czego 123 to uczennice, a 110 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,8. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciężkowice: 3
  • w gminie Ciężkowice: 9
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa