Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne

Adres Gimnazjum Publiczne

W. Witosa 4
Miejscowość Gromnik
Kod pocztowy 33-180
Gmina Gromnik
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne

146514233
Regon 12075014200005
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne znajduje się w miejscowości Gromnik pod adresem W. Witosa 4. Numer tel. do szkoły to 146514233. Numer faksu: 146514233. Jednostka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gromnik, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zs.gromnik.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12075014200005.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 195, z czego 103 to uczennice, a 92 to gimnazjaliści. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.61-1.66-4.37
2006-6.6-2.2-4.35
2007-3.33-1.25-3.14
2008-0.25-0.671.18
2009-5.27-1.69-2.6
2010-4.8-0.76-1.54
20112.42-0.324.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.35-1.4-4.04
2006-5.06-2.55-8.32
2007-1.51-1.43-4.66
2008-2.66-2.07-4.54
2009-2.19-2.51-4.51
2010-3.18-1.93-5.08
20110.71-1.06-1.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa