Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Łuczkiewiczów 12
Miejscowość Ciężkowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 85262312900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Ciężkowice pod adresem Łuczkiewiczów 12. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85262312900000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 74, z czego 19 to uczennice, a 55 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 787 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (87,44 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa