Gimnazjum W Siedliskach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Siedliskach

Adres Gimnazjum W Siedliskach

Siedliska 259
Miejscowość Siedliska
Kod pocztowy 38-324
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Siedliskach

183540170
Strona
Regon 49197416700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Siedliskach mieści się w miejscowości Siedliska pod adresem Siedliska 259. Telefon do szkoły to 183540170. Fax: 183540170. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zs-siedliska.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49197416700000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 123, z czego 56 to uczennice, a 67 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,9. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół gimnazjalnych (101,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Siedliska: 2
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.87-1.88-4.94
2006-5.64-0.13-7.76
2007-6.6-2.36-6.51
2008-3.49-1.88-7.4
2009-6.18-0.98-4.7
2010-6.510.05-4.38
2011-3.62-0.62-2.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.21-1.5-0.63
2006-6.13-3.02-6.36
2007-7.77-2.74-5.87
2008-6.15-1.73-6.22
2009-7.25-3.11-5.26
2010-4.97-0.58-2.61
2011-2.62-0.47-2.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa