Gimnazjum W Rzepienniku Biskupim


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Rzepienniku Biskupim

Patron Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II

Adres Gimnazjum W Rzepienniku Biskupim

321
Miejscowość Rzepiennik Biskupi
Kod pocztowy 33-163
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Rzepienniku Biskupim

146530074
Regon 85174514900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Rzepienniku Biskupim mieści się w miejscowości Rzepiennik Biskupi pod adresem 321. Numer tel. do szkoły to 146530074. Numer faksu: 146530074. Gimnazjum działa na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gim-rzepiennik.cba.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85174514900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 130, z czego 66 stanowiły gimnazjalistki, a 64 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rzepiennik Biskupi: 3
  • w gminie Rzepiennik Strzyżewski: 6
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.91-1.66-2.23
2006-1.96-2.2-2.16
2007-1.74-1.25-0.82
2008-0.04-0.67-0.31
2009-0.97-1.69-2.15
2010-1.16-0.76-0.25
2011-4.54-0.321.44
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.38-1.40.53
20061.19-2.551.79
2007-0.9-1.43-0.5
2008-0.23-2.07-0.66
2009-3.18-2.51-0.58
20100.76-1.931.87
2011-3.49-1.061.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa