Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Jana Pawła II

Adres Gimnazjum

38
Miejscowość Staszkówka
Kod pocztowy 38-321
Gmina Moszczenica
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

183541124
Regon 49282846200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Staszkówka pod adresem 38. Numer telefonu do gimnazjum to 183541124. Numer faksu: 183541124. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Moszczenica, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsstaszkowka.iap.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 49282846200000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 62, z czego 35 to dziewczynki, a 27 stanowili chłopcy. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 37 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 3773 uczniów w powiecie przypada 37 innych jednostek gimnazjalnych (101,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.95-1.88-0.6
2006-6.17-0.13-1.28
2007-13.16-2.36-6.21
2008-3.65-1.88-3.21
20091.53-0.980.39
2010-5.60.05-2.9
20110.01-0.62-1.57
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.79-1.5-2.7
2006-13.9-3.02-2.98
2007-13.02-2.74-4.11
2008-6.74-1.73-3.23
2009-8.9-3.11-4
2010-8.68-0.58-3.23
2011-6.29-0.47-4.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa