Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Łuczkiewiczów 12
Miejscowość Ciężkowice
Kod pocztowy 33-190
Gmina Ciężkowice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

146511080
Regon 85263708300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Ciężkowice pod adresem Łuczkiewiczów 12. Numer telefonu do technikum to 146511080. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Ciężkowice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 85263708300000.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 232, z czego 151 stanowiły kursantki, a 81 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1572 uczniów w powiecie przypada 9 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (174,67 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 słuchaczy na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 68 37,20 % 62,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 41 47,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 41 56,70 % -
język polski pisemny podstawowy 68 47,50 % 62,00 %
język polski ustny podstawowy 68 57,80 % 62,00 %
język angielski pisemny podstawowy 28 59,10 % -
język angielski ustny podstawowy 28 73,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 37,20 % 2 (z 4) 2 (z 4) 12 (z 17) 310 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 47,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 13) 180 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 56,70 % 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 13) 144 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 47,50 % 2 (z 4) 2 (z 4) 13 (z 17) 317 (z 448)
język polski ustny podstawowy 57,80 % 2 (z 4) 2 (z 4) 12 (z 17) 361 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 59,10 % 2 (z 4) 2 (z 4) 6 (z 16) 236 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 73,90 % 1 (z 4) 1 (z 4) 3 (z 16) 85 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr