Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Publiczne Gimnazjum

Siedliska 232
Miejscowość Siedliska
Kod pocztowy 33-172
Gmina Tuchów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

146527435
Strona
Regon 85251088500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Siedliska pod adresem Siedliska 232. Telefon do szkoły to 146527435. Faks: 146527435. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Tuchów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zssiedliska.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85251088500000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 158, z czego 74 stanowiły gimnazjalistki, a 84 stanowili chłopcy. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych jednostek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa