Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne

Adres Gimnazjum Publiczne

Strzeszowska 7
Miejscowość Szewce
Kod pocztowy 55-114
Gmina Wisznia Mała
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne

713107129
Strona
Regon 93204681600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne znajduje się w miejscowości Szewce pod adresem Strzeszowska 7. Telefon do gimnazjum to 713107129. Nr faksu: 713107129. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Wisznia Mała, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsszewce.edupage.org. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 93204681600000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 61, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 30 stanowili gimnazjaliści. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2536 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek gimnazjalnych (158,5 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.04-2.63-1
20061.23-1.911.11
2007-2.11-2.45-0.35
2008-5.39-2.24-2.09
2009-2.530.750.91
2010-2.25-1.02-1.25
20111.33-1.28-1.84
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.88-0.7-2.16
2006-1.35-1.870.25
2007-4.23-1.89-2.38
2008-5.35-1.95-3.64
2009-7.36-1.73-2.46
2010-2.34-1.38-1.86
20111.82-0.230.95

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa