Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Nowa 1
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

713120740
Regon 93022984300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 mieści się w miejscowości Trzebnica pod adresem Nowa 1. Numer tel. do szkoły to 713120740. Nr fax: 713120740. ZSZ ma lokalizację na terenie gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 93022984300000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 17, z czego 2 stanowiły uczennice, a 15 stanowili kursanci. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 475 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (118,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa