Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Wrocławska 2
Miejscowość Trzebnica
Kod pocztowy 55-100
Gmina Trzebnica
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

713120029
Strona
Regon 00127390600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Trzebnica pod adresem Wrocławska 2. Telefon do szkoły to 713120029. Numer faksu: 713120029. Instytucja edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Trzebnica, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp2trzebnica.edupage.org. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00127390600000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 402, z czego 198 stanowiły dziewczynki, a 204 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6,2. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Trzebnica: 7
  • w gminie Trzebnica: 10
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa