Publiczne Gimnazjum W Gasewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Gasewie

Adres Publiczne Gimnazjum W Gasewie

Reymonta 12
Miejscowość Gąsewo Poduchowne
Kod pocztowy 06-213
Gmina Sypniewo
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Gasewie

297179421
Regon 55072185400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Gasewie znajduje się w miejscowości Gąsewo Poduchowne pod adresem Reymonta 12. Nr tel. do szkoły to 297179421. Numer fax: 297179421. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Sypniewo, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55072185400000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 48, z czego 17 stanowiły gimnazjalistki, a 31 stanowili uczniowie. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.37-5.360.37
2006-8.92-5.06-4.1
2007-2.51-4.99-1.59
20081.87-5.23-0.46
20092.1-3.144.22
20101.92-3.791.43
20116.28-2.442.69
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.97-5.21-0.91
2006-10.73-4.77-5.24
2007-8-5.21-5.11
2008-0.32-5.311.67
20090.64-4.333.57
20101.1-5.210.91
20113.73-4.170.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa