Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Krasnosielcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Krasnosielcu

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Krasnosielcu

Ogrodowa 2A
Miejscowość Krasnosielc
Kod pocztowy 06-212
Gmina Krasnosielc
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Krasnosielcu

297175226
Regon 55072208400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Krasnosielcu mieści się w miejscowości Krasnosielc pod adresem Ogrodowa 2A. Numer tel. do szkoły to 297175226. Numer fax: 297175088. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Krasnosielc, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55072208400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 254, z czego 132 stanowiły gimnazjalistki, a 122 stanowili chłopcy. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.38-5.36-0.38
2006-6.35-5.06-6.35
2007-8.35-4.99-8.35
2008-6.44-5.23-6.44
2009-7.48-3.14-7.48
2010-5.58-3.79-5.58
2011-3.07-2.44-3.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.77-5.21-3.77
2006-6.52-4.77-6.52
2007-8.14-5.21-8.14
2008-3.68-5.31-3.68
2009-7.44-4.33-7.44
2010-4.97-5.21-4.97
2011-9.16-4.17-9.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa