Publiczne Gimnazjum W Szelkowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Szelkowie

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum W Szelkowie

Stary Szelków 39
Miejscowość Stary Szelków
Kod pocztowy 06-220
Gmina Szelków
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Szelkowie

297176727
Regon 55074375500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Szelkowie mieści się w miejscowości Stary Szelków pod adresem Stary Szelków 39. Nr tel. do szkoły to 297176727. Fax: 297176023. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Szelków, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 55074375500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 88, z czego 46 stanowiły gimnazjalistki, a 42 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stary Szelków: 3
  • w gminie Szelków: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.66-5.36-5.66
2006-7.34-5.06-7.34
2007-1.69-4.99-1.69
2008-9.79-5.23-9.79
2009-4.11-3.14-4.11
2010-10.01-3.79-10.01
2011-0.07-2.44-0.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.28-5.21-8.28
2006-3.38-4.77-3.38
2007-4.24-5.21-4.24
2008-8.24-5.31-8.24
20090.23-4.330.23
2010-8.48-5.21-8.48
20112.62-4.172.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa