Przedszkole Samorządowe Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 2

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 2

Kościelna 13
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 2

297171485
Regon 55120730300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 2 znajduje się w miejscowości Maków Mazowiecki pod adresem Kościelna 13. Numer telefonu do przedszkola to 297171485. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Maków Mazowiecki, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 55120730300000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 79, z czego 42 to uczennice, a 37 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat makowski ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 816 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (81,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Maków Mazowiecki: 4
  • w gminie Maków Mazowiecki: 4
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa