Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

37A
Miejscowość Czerwonka Włościańska
Kod pocztowy 06-232
Gmina Czerwonka
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii

297179908
Strona
Regon 55072188300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii mieści się w miejscowości Czerwonka Włościańska pod adresem - 37A. Numer tel. do szkoły to 297179908. Numer faksu: 297179908. Gimnazjum działa na terytorium gminy Czerwonka, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem -. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 55072188300000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 70, z czego 34 stanowiły gimnazjalistki, a 36 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,2. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czerwonka Włościańska: 2
  • w gminie Czerwonka: 2
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.49-5.36-1.49
2006-3.06-5.06-3.06
2007-4.98-4.99-4.98
2008-5.04-5.23-5.04
2009-4.68-3.14-4.68
2010-7.38-3.79-7.38
2011-7.6-2.44-7.6
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.54-5.213.54
2006-0.06-4.77-0.06
2007-1.82-5.21-1.82
2008-4.82-5.31-4.82
2009-0.6-4.33-0.6
2010-5.01-5.21-5.01
2011-1.69-4.17-1.69

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa