Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Nieledwi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Nieledwi

Patron Stefan Żeromski

Adres Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Nieledwi

Nieledew 32
Miejscowość Nieledew
Kod pocztowy 22-554
Gmina Trzeszczany
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Stefana Żeromskiego W Nieledwi

846575205
Strona
Regon 00113844000011
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Nieledwi znajduje się w miejscowości Nieledew pod adresem Nieledew 32. Numer tel. do szkoły podstawowej to 846575205. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Trzeszczany, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.spnieledew.superszkolna.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113844000011.

Szkoła Podstawowa Im. Stefana żeromskiego W Nieledwi naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 117, z czego 59 stanowiły uczennice, a 58 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,8. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nieledew: 1
  • w gminie Trzeszczany: 4
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa