Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa

Mołodiatycze 86
Miejscowość Mołodiatycze
Kod pocztowy 22-554
Gmina Trzeszczany
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

846575004
Strona
Regon 00113845600017
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Mołodiatycze pod adresem Mołodiatycze 86. Numer telefonu do szkoły to 846575004. Jednostka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Trzeszczany, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.spmolodiatycze.superszkolna.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00113845600017.

Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 73, z czego 29 to uczennice, a 44 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 3757 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (101,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mołodiatycze: 1
  • w gminie Trzeszczany: 4
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa