Gimnazjum Im. Ks. Stanisława Staszica W Uchaniach Z Siedzibą W Jarosławcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ks. Stanisława Staszica W Uchaniach Z Siedzibą W Jarosławcu

Patron Stanisław Staszic

Adres Gimnazjum Im. Ks. Stanisława Staszica W Uchaniach Z Siedzibą W Jarosławcu

Jarosławiec 113
Miejscowość Jarosławiec
Kod pocztowy 22-510
Gmina Uchanie
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ks. Stanisława Staszica W Uchaniach Z Siedzibą W Jarosławcu

846577285
Strona
Regon 95042207900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ks. Stanisława Staszica W Uchaniach Z Siedzibą W Jarosławcu znajduje się w miejscowości Jarosławiec pod adresem Jarosławiec 113. Numer telefonu do gimnazjum to 846577285. Numer fax: 846577285. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Uchanie, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimuchanie.rox.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 95042207900000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 119, z czego 56 stanowiły gimnazjalistki, a 63 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,6. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jarosławiec: 1
  • w gminie Uchanie: 3
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.69-0.97-5.69
2006-3.760.72-3.76
2007-8.83-2.13-8.83
2008-8.75-0.54-8.75
2009-6.54-0.49-6.54
2010-5.53-1.48-5.53
2011-7.41-3.31-7.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.85-2.58-8.85
2006-6.2-0.85-6.2
2007-8.93-2.44-8.93
2008-3.09-2.53-3.09
2009-8.82-1.1-8.82
2010-7.58-1.71-7.58
2011-7.68-3.19-7.68

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa