Przedszkole Samorządowe"bajka" W Werbkowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe"Bajka" W Werbkowicach

Patron brak

Adres Przedszkole Samorządowe"Bajka" W Werbkowicach

PIŁSUDSKIEGO 4
Miejscowość Werbkowice
Kod pocztowy 22-550
Gmina Werbkowice
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe"Bajka" W Werbkowicach

846572037
Strona
Regon 95108005000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe"bajka" W Werbkowicach znajduje się w miejscowości Werbkowice pod adresem PIŁSUDSKIEGO 4. Numer tel. do przedszkola to 846572037. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Werbkowice, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem brak. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 95108005000000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 132, z czego 72 stanowiły uczennice, a 60 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 800 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (42,11 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Werbkowice: 1
  • w gminie Werbkowice: 7
  • powiat hrubieszowski: 38
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa