Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Parkowa 8
Miejscowość Oborniki Śląskie
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 93294441000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Oborniki Śląskie pod adresem Parkowa 8. Technikum znajduje się na obszarze gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93294441000000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 96, z czego 64 stanowiły uczennice, a 32 stanowili słuchacze. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo dolnośląskie - 182. Na 581 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich o profilu technicznym (193,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 207,34 (37735 uczniów na 182 placówek).

Mapa