Przedszkole Publiczne W Obornikach śląskich


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Obornikach Śląskich

Adres Przedszkole Publiczne W Obornikach Śląskich

Sikorskiego 2
Miejscowość Oborniki Śląskie
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Obornikach Śląskich

713102491
Strona
Regon 00092475000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Obornikach śląskich znajduje się w miejscowości Oborniki Śląskie pod adresem Sikorskiego 2. Telefon do przedszkola to 713102491. Nr faksu: 713102491. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole-oborniki.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00092475000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 203, z czego 97 stanowiły uczennice, a 106 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1167 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (58,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Oborniki Śląskie: 4
  • w gminie Oborniki Śląskie: 9
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa