Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Parkowa 8
Miejscowość Oborniki Śląskie
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 02060858800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Oborniki Śląskie pod adresem Parkowa 8. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 02060858800000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 78, z czego 28 to słuchaczki, a 50 to kursanci. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 475 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (118,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa