Publiczne Gimnazjum Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

Adres Publiczne Gimnazjum Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

Polna 17
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

486642771
Regon 67212216800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Polna 17. Telefon do gimnazjum to 486642771. Numer faksu: 486641761. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy gimnazjum można odwiedzić pod adresem szkolaspecjalna.grojec.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 67212216800000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 24, z czego 7 to gimnazjalistki, a 17 stanowili chłopcy. Powiat grójecki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3168 uczniów w powiecie przypada 17 innych jednostek gimnazjalnych (186,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.43-0.66-1.43
2006-0.82-0.24-0.82
2007-0.73-0.15-0.73
2008-1.87-0.39-1.87
2009-0.63-0.49-0.63
20103.280.673.28
2011-0.12-0.61-0.12
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.07-0.530.07
20061.780.761.78
20070.86-0.510.86
20080.571.270.57
2009-0.37-1.29-0.37
20102.870.212.87
2011-1.450.72-1.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum